آرشیو برچسب های: برنامه نویسی هوش مصنوعی

تعریف و کاربرد برنامه نویسی هوش مصنوعی در پزشکی و صنعتی به زبان ساده

تعریف و کاربرد برنامه نویسی هوش مصنوعی به زبان ساده

در تعریف و کاربرد برنامه نویسی هوش مصنوعی باید گفت، یکی از ساختارهایی است که دارای فهم و درک ماشینی بوده و رفتارهای خاص و هوشمندانه‌ی از قبیل منطق ، استدلال و تصمیم گیری مانند انسان توسط برنامه نویسان کامپیوتر برای پیاده سازی در تکنولوژی پزشکی، صنعت و سایر علوم به کار میرود، در این […]

پشتیبانی (خدمات مهندسی)